Rovada

Rovada is een laat rijpende aalbes met lange trossen, waaraan mooie grote glanzende bessen groeien.

• Oogsttijd: eind juli – begin augustus

• Erg productief ras, stevige mooie vruchten

• Goede houdbaarheid

• Beschikbaar als 1-, 2- of 3-takker

• Regengevoelig, waardoor een overkapping is aan te raden

• Vatbaar voor bladvalziekten