Visie

Meer dan de helft van de wereldpopulatie woont al in steden en dit % zal alleen maar toenemen. Onze visie is dat ieder land zijn eigen bevolking zou moeten voeden met gezond voedsel, bij voorkeur lokaal geproduceerd. Vers fruit en zachtfruit is een onderdeel van gezonde dagelijkse voeding. Omdat niet ieder land genoeg voedsel voor zijn eigen bevolking kan produceren, wordt die productie uitgevoerd in geschikte gebieden elders in de wereld die produceren voor de éigen en voor de export.

Missie

Holland Rosetta levert Fruit & Zacht Fruit projecten naar landen in de voormalige Soviet-Unie. Het fruit and zacht fruit in deze intensieve systemen is van de (hoogste) export kwaliteit gelijk aan de kwaliteit uit Nederland. Holland Rosetta streeft er naar dat de telers in de voormalige Soviet-Unie dezelfde technologie, plant materiaal en know-how krijgen als de Nederlandse producenten.